چَت کردن با عشق

چَتکن

...

گفتی بهم: خوش میگذره عمرت؟!
گفتم که: نه اما به هر سختی…
گفتی: چرا دیگه نمی‌نالی؟!
گفتم که: عادت میشه بدبختی…

گفتی: بیا با هم صمیمی شیم
گفتم: آخه ما راهمون دوره
گفتی: مهم پیوند قلبیه
گفتم: آخه اصلن مگه زوره؟!

گفتی: ببین امشب هوا خوبه
گفتم: به بحث ما چه مربوطه؟!
گفتی: آخه حیفه، بد اخلاقی!
گفتم: مِثِن که وقت داروته!

گفتی: اصن انگار حالیت نیست!
فردا میگن که بی لیاقت بود
دیگه منو هرگز نمیبینی
صحبت با تو عین حماقت بود

گفتی که: راستی اسم من عشقه!
قدر منو هیشکی نمیدونه
گفتم: ما رو ول کن سر جدت
ما زندگیمون درب و داغونه

اینم یکی از عاشقانه هام
اون ارتباطو زود قط(ـع) کردم
من تا به حال عاشق نبودم که
اما یه شب با عشق چت کردم!

159
۹