نمی خوام

تو که چشمون قشنگت هوس جنگ داره هوس بردن دل از من دل تنگ داره

تو که چشمون قشنگت هوس جنگ داره

هوس بردن دل از من دل تنگ داره

قصد تکرار همون قصه تکراری عشق

با همون قصه بازم نیت نیرنگ داره

نه دیگه من نمیدم دل به تو اصرار مکن

من دل خسته رو از زندگی بیزارمکن

برو تنهام بزار و دل به تو هرگز نمیدم

بس کن این قصه ز تو هر چه دروغه شنیدم

تو همونی که منو تنها گذاشتی یادته

منو تنها تو همه غمها گذاشتی یادته

اون شب سرد زمستون زیر بارون یادته

که رها دستامو کردی توی ایوون یادته

و…….

از این نویسنده بیشتر بخوانید: