شعری به زبان محاوره!

کابوس من یه چارضلعیه
عشق و غم و تنهایی و دوری
همصحبتی هام با خودم گاهی
سلفی من با خنده ی زوری

یه چاردیواری که دنیامه
هر کنج دیوارش یه بیماری
روزمرگی کردن توی خواب و –
– شب زندگی کردن توو بیداری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

117
۲
۱