حسی بهاری

حسی بهاری

وقتی رسیدی منه عاشقو نگاه کن دستای گرمتو واسه آغوشم پناه کن

اگه بارون بباره تو می رسی

پر میشه خیالم از حضور تو

غرق عطر رازقی میشه شبم

خواب بارون زده م از عبور تو

 

وقتی رسیدی منو نگاه کن

دستای گرمتو واسه م پناه کن

وقتی رسیدی تو چشام نگاه کن

اگه عاشقی اشتباهه,بازم اشتباه کن

خط بزن هر چه که تا امروز نوشتم

همه ی شعر های سبزم رو سیاه کن

 

عطر, تن پوشت بهاری ست

زیر دل تنگی پنجره بارانی ست

دیدی خوشبختی رو نذری میداد

دست باد گیسویت رو بازی میداد

 

 

غصه هام دور میشه وقتی میرسی

تو دلم فصل زمستون می میره

لحضه ی اومدنت حسی بهاری

تو نگاه عاشقم جون می گیره

 

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

317
۱۰
۱
۳