کیش و مات

کیش و مات

باید بگیم امشب             یامن بدم یاتو
این که نجابت نیست        بزن تو حرفاتو
خیلی بدی کردیم            این آخر حرفه
آدم برفی من                   جنس تو از برفه
خب باورش سخته            اینجا ته دنیاست
میخوای بری باشه             این قلب من دریاست
دستت روی دوشم            فکرت کجا رفته
آخه کجا بودی                 تو آخر هفته
موندن که زوری نیست       گیر چیه پاهات
امروز کیشم کن                فرداش راحت مات
خیلی بدی کردی                این آخر حرفه
آدم برفی من                     جنس تو از برفه

147
۳

درباره‌ی زهره مفتحی

ای موج پر از شور که بر سنگ سرت خورد برخیز فدای سرت انگار نه انگار خودم را شاعر میدانم چون بیست و چند سال از عمر سی ساله ام وقف شعر بوده و شعر آشناترین من است. نزدیک ده سال است شعر هایم در سایت شعر نو به گوش هم ذوق های من می‌رسد. افتخار میکنم. درشب های شعر و مشاعرات رسمی بسیاری حضور داشتم از جمله در حضور دکتر آذر. بزرگترین افتخارم در زندگی عشق به شعر است.