شبای یخ زده

من هنوزم به یادتم،من هنوزم به فکرتم…

با اینکه ناآرومَم و آشوب و پر تلاطُمَم
با اینکه تو قصه ی تو جایی ندارم و گُمَم

با اینکه غرق حسرتم، با اینکه از غصه پرم
با اینکه در عذابم و با اینکه از تو دلخورم

با این همه بد بودن و با این همه جور و ستَم
من هنوزم به یادتَم ، من هنوزم به فکرتَم.

تو این شبای یخ زده ، پشت همین پنجره ها
تو متن این ترانه ای ، تو عمقِ این خاطره ها

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

172
۲