نقاب مجازی

 • ( نقاب مجازی )
 • اینروزا آدما ..دو چهره دارن
 • یکیش حقیقیه..یکیش مجازی
 • یه جا ..پر از کینه و خشم و نفرت
 • یه جا همیشه مهربون و راضی !
 • ما همگیمون ..دوتا دنیا داریم
 • یکیش حقیقت.. اون  یکی سرابه
 • اینجا چه خوبیم، چه بدیم ..همینیم
 • اونجا ولی.. رو چهره مون  نقابه!
 • اینجا پر از غروریم و تکبر
 • طاقت دیدن همو نداریم
 • اونجا ولی برای هم.. مرتب
 • استیکر بوسه و گل میذاریم!
 • اینجا  تا چشممون به هم میفته
 • ساکت و سرد و  تلخ و بی کلامیم
 • اونجا ولی توو  عالم مجازی
 • عشقولیای خوب و با مرامیم!
 • یارو.. نشسته و با یک مشت دروغ
 • میخواد که یک.. شهرو به هم بریزه
 • بعد میاد مینویسه :  انسانیت
 • برام مقدسه..برام عزیزه !
 • اینجا بدون هیچ دلیل.. برای
 • شکستن دلای هم حریصیم
 • اونجا  ولی ..جانماز آب کشیده
 •  راویه  صد  روایت و حدیثیم!
 • غیبت و تهمت و کنایه اینجا
 • محاله از زبونمون بیفته
 • اونجا پر از حرف قشنگیم.. اما
 • حرفی که توش، عمل نباشه..مفته!
 • ما اولش.. که اینجوری نبودیم
 • اما چی شد که افتادیم توو این دام
 • اونهمه عشق واقعی کجا رفت؟
 • آخ که چه کردی تو با ما تلگرام!
 • آی آدمای مهربون سابق
 • دنیای ما نیست جای حقه بازی
 • کاش همیشه خوب ونمونه باشیم
 • هم اینجا هم ..توو دنیای مجازی
 • ( عباس مقدم )
 • @moghaddam2255
186
۵
۱
۳