ترانه تورکی

ترانه تورکی و ترجمه آن

گجه لری چوخ آرادیم
سنی اونومده تاپمادیم
یاخین اوزاخ سوراغلادیم
د هارداسان یاریم جانیم
سویور منی عاقلیم باشیم
یاشار اورکده گوز یاشیم
بو قایغیدان نجه قاچیم
قلم منیم یول یولداشیم
یولدوم کاغیز سطیرلری
گلیر ساچین عطیرلری
بو سئودانین گولو اریر
گزیر دویغو درینلنیر

ترجمه فارسی ترانه:
شب ها رو خیلی جست و جو کردم/از دور و نزدیک پیگیر شدم/بگو کجایی یار و جان من/عقل و سرم پوستم رو میکنه/اشکهام تو دلم زندگی میکنن/از این درگیری ذهن چطوری فرار کنم/قلمم دوست همسفر منه/کاغذ و سطر ها رو پاره کردم/بوی عطر موهات میاد/گل این عشق داره ذوب میشه/و داره تو عمق احساس میگرده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: