ای سَنَ قربان

ای قندِعسل جانم،من عاشق ودیوانم،برچشم سیاهت
تو عاشق و دلداری، بس یاروفاداری،من تکیه زدم پشت نگاهت

ای جان وجهان من،هستی توازآنِ من،آرامشِ من هستی،آرامشِ جانم
شیرینیِ قندی تو ،دلبند و لوندی تو،توجانِ منی، وردزبانم

من هرشب وهرشب واسه چشمات بیقرارم
این حس قشنگو تونباشی که ندارم

من عاشقِ عاشق شدنم باتوهمیشه
این حالِ عجیبم بی تو اروم که نمیشه

ای قندِ عسل جان،این دل رو مرنجان
توجانِ منی جانِ منی ای سن قربان

ای قندعسل جان،این دل رو مرنجان
توجان منی جان منی،ای سن قربان

من دست تورو هر شب و هر شب میفشارم
این حس قشنگو تونباشی که ندارم

من عاشقِ عاشق شدنم باتوهمیشه
این حال عجیبم بی توآروم که نمیشه

ای قندعسل جان،این دل رو مرنجان
توجان منی جان منی،ای سن قربان

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113460کپی شد!
284
۲