من این برگای پاییزو به عشق تو می‌رقصونم

به عشق تو

توکه باشی نم بارون نوازش میشه رو گونه‌م من این برگای پاییزو به عشق تو میرقصونم

یه جوری عاشقم کردی
که فقط باتو آرومم
رگ خوابم تو دستاته
تو که باشی منم خوبم

⁦☘️⁩

نگات سُر می‌خوره سمتم
غمام خشک میشن از ریشه
تو روزایی که اَبری‌م
نگاهت مرهمم میشه

⁦☘️⁩

چقدر خوبه که می‌مونی
کنارم تا ته دنیا
توهستی حال من خوبه
همیشه هرنفس هرجا

⁦☘️⁩

توکه باشی نم بارون
نوازش میشه رو گونه‌م
من این برگای پاییزو
به عشق تو میرقصونم

⁦☘️⁩

من از وقتی تو رو دیدم
دلم به دامت افتاده
چقدر خوبه که چشمای
تو عشقُ یاد من داده

⁦☘️⁩

از این احساس خوبی که
به قلبم دادی ممنونم
من این حال قشنگم رو
به چشمای تو مدیونم

⁦☘️⁩

چقدر خوبه که می‌مونی
کنارم تا ته دنیا
توهستی حال من خوبه
همیشه هرنفس هرجا

⁦☘️⁩

توکه باشی نم بارون
نوازش میشه رو گونه‌م
من این برگای پاییزو
به عشق تو میرقصونم

#فاطمه_سپید

268
۸
۴