خستگی

گاهی وقتا خستگی امون آدم میبره

کاشکی هرکی عاشق زندگیه دست هرچی عاجزه تو زندگی رو بگیره کاشکی اونکه رسیده به مقصدش بندازه نگاهیم پشت سرش

کاشکی هرکی عاشق زندگیه

دست هرچی عاجزه تو زندگی رو بگیره

کاشکی اونکه رسیده به مقصدش

بندازه نگاهیم پشت سرش

کاشکی جای گریه و غصه و آه

بگردیم دنبال یک رفته راه

کاشکی خاموش نشه هیچ وقت توی راه

منبع نور امید دل ما

گاهی وقتا نمیشه گریه نکرد

پیش درگاه خدا شکوه نکرد

گاهی وقتا خستگی امون آدم میبره

اما وقتی قصه پیروز راهو میخونی

خستگی از توی جونت میپره

یه زمان برای تو قد یه فردا میخره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

76