ماه زیبا

مرتکــب به سرقــتِ قلبــم شـدی... هرچقد(ر) میخـوای باز انکـار کن...! دوس(ت) دارم که مجازاتـت کنم... زودتــر مثــلِ یه مــرد اقـــرار کن...!

مرتکــب به سرقــتِ قلبــم شـدی…
هرچقد(ر) میخـوای باز انکـار کن…!
دوس(ت) دارم که مجازاتـت کنم…
زودتــر مثــلِ یه مــرد اقـــرار کن…!

چشمِ من به سمت تو پــرواز کرد…
باز بیـنِ عقـل و دل درگیـــر بــود…!
به خودم که اومدم، عاشــق شدم…
واسه رفتن دیگه خیلی دیــر بود…!

حِــرزِ قلبــم روی دنیـا قفـــل بود…
با کلیـــدِ توی چشمـــت بـــاز شد…!
این سکوتِ تلخِ من با تو شکست…
توو یه لحظه عشقمون آغـاز شد…!
مـــــاهِ زیبــــای لبالــب جاذبــــــه…
با تو هر دریـا دچـار جــزر و مــد…!
طبـق مـاده‌ی سه از قانــونِ مــن…
توی خونـه‌ی دلـم، حبـــسِ ابــــد…!

اسلحـه توی همه حرفــات هست…
هر غمـی که بود قتــلِ عــام شد…!
قبـلِ تو دیوونـــه بودم، اومــدی…
این دلِ وحشــی کنـارت رام شد…!

اومـدی، افسردگــی از یـاد رفـت…
لحظه‌های تلـخِ من پایـان گرفت…!
کافــری در من قـدم می‌زد ولــی…
با تماشــا کردنـت، ایمــان گرفت…!

حِــرزِ قلبــم روی دنیـا قفـــل بود…
با کلیـــدِ توی چشمـــت بـــاز شد…!
این سکوتِ تلخِ من با تو شکست…
توو یه لحظه عشقمون آغـاز شد…!
مـــــاهِ زیبــــای لبالــب جاذبــــــه…
با تو هر دریـا دچـار جــزر و مــد…!
طبـق مـاده‌ی سه از قانــونِ مــن…
توی خونـه‌ی دلـم، حبـــسِ ابــــد…!

گلناز جلالی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113357کپی شد!
362
۶
۳