دلبر یکتا

دلبــــرِ یکتــــایِ مــن... چهــره‌ی زیبـــایِ مـن... ساحـــلِ دریـــایِ مـن... کــل وجــودم تویــی...!

دلبــــرِ یکتــــایِ مــن…
چهــره‌ی زیبـــایِ مـن…
ساحـــلِ دریـــایِ مـن…
کــل وجــودم تویــی…!

خنـده‌ی شیریــنِ مــن…
عشـقِ تو تسکیـنِ مـن…
خوشـه‌ی پرویــنِ مـن…
بـود و نبـودم تویـــی…!

ای تــو همـــه بــــاورم…
شــور و نـــوایِ ســـرم…
بــا تــو فقــط بهتـــرم…
وای به این سرنوشت…!

ای تـــو شمیــمِ بهـــار…
من به تو هردم دچــار…
بــی تو دلــم بـی‌قــرار…
با تو جهانــم، بهشــت…!

شعــرِ خــوشِ زندگـی…
ســـازِ دلــت، سادگــی…
عاشــــقِ دلدادگـــــــی…
همـــدم و همـــراهِ من…!

چشمِ تو پاک و نجیب…
واســه غریبـه، غریــب…
دل به تو بستم عجیب…
عاشقتـــم مــــاهِ مـــن…!

ای تــو همـــه بــــاورم…
شـــور و نــوایِ ســـرم…
بــا تــو فقــط بهتـــرم…
وای به این سرنوشت…!

ای تـــو شمیــمِ بهـــار…
من به تو هردم دچــار…
بــی تو دلــم بـی‌قــرار…
با تو جهانــم، بهشــت…!

گلناز جلالی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113356کپی شد!
511
۸