یا رسول الله

یا رسول الله اسیرم ، دل به دامان تو بستم

وقتِ کوچِ آخرینم ، سرِ راهِ تو نشستـــم

***

شهر ها تاریک و خاموش ، فقط شهرِ تو چراغان

دلِ من شادی ندیــده ، توی قلبم  درد  و ایمــــــــان

***

ای پیامِ زندگانی ، ای نویدِ عاشقانــــــــــه

با تو دل پیمان بسته ، عشق نابِ صادقانـه

***

مرگ بر سلمانِ رشدی ، داد زد قلب و وجــــودم

عاقبت در جایی گیر است ، لعنتش در دل سرودم

***

ای امیدِ آخرینــــــــــــــم ، ماهِ تابانم تو هستــــی

شرک و بت و بت پرستی ، با کلامِ حق شکستی

***

 عالمی در ظلمتِ غم ، دعوتت پاکیزه کرده

علم و بیداری امت ، در بشر آویزه کرده

***

یا نبی جانم فدایت ، دشمنت دیوانه گشتــــــــــه

قصر های حاسدان را ، در جهان ویرانه گشته

***

می پسندم مهرِ حق را ، قسم به قلب و ردایت

رمزِ ایمان و حیاتم ، به خدا جان ها فدایـــت

***

ای نوید آسمانی ، ای ستاره ی امامــــــــــت

ای کلید راستگویی ، ای ترازوی شهامت

***

تو شکستی بت پرستان ، جلب کردی قلبِ سلمان

با اذان بلال سروده ، عزت و ایمان به انســـــان

***

ای اللهی پاک گردان ، دلِ من از هر گناهــــــــی

قلب و جانم رهنما کن، آنچه را که تو بخواهی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۴/۱۰/۱۳۹۱

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/11335کپی شد!
683
۶