نگاهت رو نگیر از من، نگاهت نقشه‌ی راهه ...

عشق شیرینم

چقدر خوبه حواست هست بهم هرلحظه رو عادت تو می‌خندی دلم میره برای خنده‌ی سادت

یه دنیا حرف تو چشماته

گلِ خورشیدِ رو موهات

یه حالی دارم اینجایی

تو باشی من که هستم پات

 

نگاهت رو نگیر از من

نگاهت نقشه‌ی راهه

سفر کردن کنار تو

شبیه پرسه رو ماهه

 

یه فرقی باهمه داری

که جزتورو نمی‌بینم

تو جادو می‌کنی هر دم

منو ای عشق شیرینم

 

دلم جای توئه عشقم

نمی‌گیره کسی جاتو

تو اینجایی چقدر امشب

تماشایی شدم باتو

 

چقدر خوبه حواست هست

بهم هرلحظه رو عادت

تو می‌خندی دلم میره

برای خنده‌ی سادت

 

یه فرقی باهمه داری

که جزتورو نمی‌بینم

تو جادو می‌کنی هر دم

منو ای عشق شیرینم

 

 

152
۲
۱