پیرشدم به پای تو، تو بیستُ چندسالگی

بیستُ چندسالگی

چشامو بستم نبینمت میری از پیشِ من شدم یه درختی که تبرخورده از ریشه من بری‌ام بعدمن هیچکی واست نمیشه من

عزم می‌کنی واسه رفتنت قلبمم می‌بری

با اینکه گفتم بهت برام مثل تاج‌سری

زل می‌زنی تو چِشَم میگی کنارش بهتری

*
میخوای بری تو شبای کی ماه‌ُ ستاره‌شی؟

چیش از من بهتره که این‌جوری طرفدارشی؟

هیچ‌وقت بی‌تابم نبودی جوری که بی‌تابشی

*
می‌خوام بدونم قراره بشی پَرُ بالِ کی؟

دستای تو میشه دیگه مِنْ بعد کمک‌حالِ کی؟

پیرشدم به پای‌تو تو بیستُ‌چندسالگی

*
چشامو بستم نبینمت میری از پیشِ من

شدم یه درختی که تبرخورده از ریشه من

بری‌ام بعدمن هیچکی واست نمیشه من

*

حالا که می‌خوای بری هواتم بیر از سرم

یه زحمتی هم بکش نباش دیگه دورُبَرم

شَمعِت شدمُ خودت بهم زخم زدی آخرم

*
می‌خوام بدونم قراره بشی پَرُ بالِ کی؟

دستای تو میشه دیگه مِنْ بعد کمک‌حالِ کی؟

پیرشدم به پای‌تو تو بیستُ‌چندسالگی

392