قسمت اینه

قسمت اینه

نیستی دوباره پیشم
جات خالیه هنوزم
انگارکه قسمت اینه
به پای توبسوزم
رفتی ودردم اینه
چرانموندی پیشم
ازوقتی رفتی انگار
دارم دیوونه میشم
این روزایی که پاییزه
حال دلم غم انگیزه
تونیستی پیش من
اشکام دوباره میریزه
ازهرجایی که ردمیشم
هرباریادتومیفتم
من کل این خیابونارو
یه روزی باتومیرفتم
صدای خنده هات هنوز
تواین خیابونامیاد
دلم یه جوری مرده که
محاله عاشقی بخواد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

447
۲
۱