سفر

سفر

برای دیدن چشمات، لحظه شماری میکنم میری سفر پشت سرت ، اشکامُ جاری میکنم وقت خداحافظی باز،چشماتو از من میگیری منو نگا نمیکنی،باچشمای من درگیری

برای دیدن چشمات، لحظه شماری میکنم
میری سفر پشت سرت ، اشکامُ جاری میکنم
وقت خداحافظی باز،چشماتو از من میگیری
منو نگا نمیکنی،باچشمای من درگیری

سفر شروع عشق ماست، میری سفر بخیر عزیز
کاشکی باز همسفر بودیم، بی مهریاتُ دور بریز
این دلو بیخبر نزار ، این دل بی شکایتم
میری سفر بدون من ، دوریت نمیشه عادتم

جوابمونمیدی باز، ببین منو فقط یه بار
انگار برات غریبه ام، با دل من نداری کار
تاکی میخوای دوری کنی ،غرورتُ کنار بزار
میری سفر برای من، یه بوسه سوغاتی بیار

من میمونم با غم تو، یه عمره دارم میبازم
تو که سراغم نمیای،من با غمت میسازم
بخاطره غرورته ، بدون من میری سفر
هرقدرکه نزدیکت میشم ،تو دورترمیشی بازم

سفر شروع عشق ماست ، میری سفر بخیر عزیز
کاشکی باز همسفر بودیم، بی مهریاتُ دور بریز
این دلو بیخبر نزار ، این دل بی شکایتم
میری سفر بدون من ، دوریت نمیشه عادتم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

24