قلب بی طاقت

ای قلب بی طاقت
یه لحظه آروم باش
اونکه راحت میره
عوض شده دنیاش
اون از تو وعشقت
میره که دور باشه
حالا یکی دیگه
جزتو تو دنیاشه
ای قلب بی طاقت
یه ذره عاقل باش
اونکه عشقم میگف
عوض شده حرفاش
واسه دیدنت دیگه
قلبش تند نمیزنه
حالا واسه ی زخم
یکی دیگه مرهمه
انقدربه عکس اون
اونجوری نگا نکن
واسه اون بی معرفت
هی خودتوفدا نکن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/112961کپی شد!
707