ذهن های باکره

آرمان مردمی آزادی شعر شور وعده ی ما شده دنیای بعد گور !

از چیدن یه سیب
این شد شروع ما
خوشبختی پر کشید
از بین آدما
داستان تاج و تخت
بازیِ خیر و شر
تازه شروعِ شه
جنگ های بی ثمر
خون های ریخته
پای کدوم مسیر
تو دست زندگی
ماها شدیم اسیر
آرمان مردُمی
آزادی شعر شور
وعده ی ما شده
دنیای بعدِ گور !
دنیا یا آخرت
از چی به کجا
راهی ختم شده
انگار به نا کجا
ذهن های باکره
مثل نوار خام
تابه خودت بیای
افتادی توی دام

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/112923کپی شد!
397