اولین پرواز

چیزی نمیدونی از آینده
چیزی نمونده از گذشته م که!
.
فکرت چرا درگیره دیوونه؟
اوضاع که اینجوری نمیمونه
.
هرکی زمینت زد فقط پاشو
میدونی از من بهترم راشو
.
هرکی یه جوری بیخیالت شد
بهتر که فکرت دیگه راحت شد
.
میدونم از دستِ خودت شاکی
از بس که آدم بودی و خاکی
.
هرکی فراموشی گرفت و رفت
دنیا نمیتونه… خیالت تخت!
.
میتونی از حالا بجنگی باز
مثلِ شروعِ اولین پرواز!
.
رد شو از این روزای افسرده
این دستِ بازی،نوبتِ بُرده :)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/112855کپی شد!
328