دومین سروده من

عطر پاییز

این ک میگن هر عطری جدایی میاره اشتباهه چون فقط این عطر پاییزه که جدایی میاره

برگ های درخت پاییزی
رفتن رو به تو یاد دادن
اشک از اون چشما نریز
که اون چشما دلمو به باد دادن
داستانمونو به هیچکیس نگو
پاییزو بد نام نکن بذار همه فکر کنن
مقصر از سرمای من بود
اما خودت اینو بدون که دیگه هیچ وقت با پاییز نمون
درستش اینه که عطر پاییز بد جور جدایی میاره عزیز

پشت پرده هارو ولش کن تو میتونی تو صحنه بد باشی
تو میتونی خوب گل بکاری ولی اب و ازش دریغ کنی
خار هر جا هست ولی تو بیابون تو حتی خار هم پیدا نمیشه
اما خوب اینو بدون که دیگه هیچ وقت با پاییز نمون
درستش اینه که عطر پاییز بدجور جدایی میاره عزیز

از این نویسنده بیشتر بخوانید: