دلم خونه

دلم خونه دلم خونه
دلم بی تو چه داغونه
کجارفتی،کجایی عشقِ دیوونه

شبا توبغض وتنهایی،نمیشه سرکنم بی تو،
مگه میشه؟!!چه حرفایی

چشام یک کاسه یِ خونه،
کجارفتی،کجارفتی،الان بیرون که بارونه

اتاقم سردوخاموشه،دلم تنگِ یه آغوشه،من اینجاهستم وتنها،چراخونِت نمی جوشه؟

تمومِ خاطره هامون،شده روسرم آواره
شده کابوسِ این شبا،منوتنهانمیذاره

کجارفتی بدونِ من؟بدونِ من که می مُردی
چشام بارونه این روزا،مگه واسش نمی مُردی؟

هوابیرون چقدرابره
بارون بدجوری بی صبره
دلم میخواد برم بیرون،ولی زخمی ازاین چتره

دلم خونه،دلم خونه
بیا ای عشقِ دیونه
بیااین بی وفاییها،تقصیرهردوتامونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/112628کپی شد!
453
۱