سرزمین

سرزمین منِ عاشق پشت پیراهن توست
این منی که شده آواره ی عشقت، منِ توست

قلب من مزرعه و عشق تو بذر است گلم
چند سال است که لنگِ تو و گاوآهن توست!

لطف کن شخم بزن دانه بریز آب بده
هرچه رویید به خاک دل من خرمن توست

این که بسته ست لبم معنیِ بی حرفی نیست
لب من منتظر لحظه ی بوسیدن توست

دستم از تو شده کوتاه تو کوتاه بیا
طرح گل دارترین حسرت من دامن توست!

به سرم می زند امشب که تو را فتح کنم
پرچم صلح به تن کردی و پیراهن توست!

دلم آبستن عشقت شده بود، از دوریت
سرِ زا مرد ولی باز هم آبستن توست!

#مهدی_دمیزاده

لینک کانال تلگرام اشعار :
@MehdiDamizadeh
https://t.me/MehdiDamizadeh

308
۱
۳