تو برامن

تو بلا شدی برامن
دله بی وفا نداری
سر به زیری بی گناهی
حتی یه خطا نداری
توشبیه غصه هایی
که تهش اخر درده
وقتی میدونی که هرگز
اون بهت بدی نکرده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: