بارون تلخ

چه بارون تلخی داره میزنه چه حال عجیبی توی کوچه هاست مگه میشه تو این شب لعنتی

چه بارون تلخی داره میزنه
چه حال عجیبی توی کوچه هاست
مگه میشه تو این شب لعنتی
صدای تو بپیچه از کوچه ها
همیشه تو‌ذهنم تورو دارمت
همیشه خاطرات تو با من یه جاست
توهرجای دنیا بری بامنی
همش تو خیالم قدم میزنی
یه امشب چقدر بی قرار توام
دارم اسمتو‌هی صدا میکنم
بیا دستتو تو‌دستم بگیر
بزار قلبمو با تو اروم کنم
چه بارون تلخی داره میزنه
چه حال عجیبی توی کوچه هاست
مگه‌میشه تو‌این شب لعنتی
صدای تو بپیچه از کوچه ها
ترانه سرا: بهاره چراغی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: