فرصتی برای علاقمندان به سینما آموزش آنلاین کارگردانی و مباحثی پیرامون فیلم کالت
۵۱۹
نخستین دوره وبینار (آموزش غیر حضوری آنلاین) آشنایی با مباحث فیلم کالت ‘FILMCULT’و دوره تخصصی آموزش کارگردانیمدرس : فرزاد موتمنتاریخ شروع دوره : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ سرفصل های آموزش کارگردانی چگونه کارگردان فیلم را تجسم میکند؟ / سبک تداومى / سبک غیر تداومى/خط فرضى / چگونه نماهـا طراحى میشوند؟/ دکوپاژ / فیلمبردارى، تدوین ، صدا و موسیقى/میزانسن / میزانسن هـاى سه نفره/ میزانسن هـاى چهـار نفره و بیشتر/ میزانسن هـاى ساکن/ میزانسن هـاى متحرک/ میزانسن در عمق قاب / زاویه دوربین/کمپوزیسیون/ کمپوزیسیون هـاى محدود و ازاد/ نقطه دید در روایت/ نقطه دید. ر صحنه/ حرکت دوربین/انواع چرخش دوربین/ انواع حرکت دوربین/طراحى تولید/ پلان هـوائى و استورى بورد/ابزار تجسم/ فنون تجسم/بازیگرى/ بلاکینگ.   شماره ی تماس جهت اطلاعات تکمیلی: ۰۹۳۰۷۲۲۱۹۱۵ تماس /تلگرام/واتس اپ /پیامک
kخستین دوره وبینار (آموزش غیر حضوری آنلاین) | آشنایی با مباحث فیلم کالت 'FILMCULT' | و دوره تخصصی آموزش کارگردانی | مدرس : فرزاد موتمن | تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

نخستین دوره وبینار (آموزش غیر حضوری آنلاین)
آشنایی با مباحث فیلم کالت ‘FILMCULT’
و دوره تخصصی آموزش کارگردانی
مدرس : فرزاد موتمن
تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

  • سرفصل های آموزش کارگردانی

چگونه کارگردان فیلم را تجسم میکند؟ / سبک تداومى / سبک غیر تداومى/خط فرضى / چگونه نماهـا طراحى میشوند؟/ دکوپاژ / فیلمبردارى، تدوین ، صدا و موسیقى/میزانسن / میزانسن هـاى سه نفره/ میزانسن هـاى چهـار نفره و بیشتر/ میزانسن هـاى ساکن/ میزانسن هـاى متحرک/ میزانسن در عمق قاب / زاویه دوربین/کمپوزیسیون/ کمپوزیسیون هـاى محدود و ازاد/ نقطه دید در روایت/ نقطه دید. ر صحنه/ حرکت دوربین/انواع چرخش دوربین/ انواع حرکت دوربین/طراحى تولید/ پلان هـوائى و استورى بورد/ابزار تجسم/ فنون تجسم/بازیگرى/ بلاکینگ.

  •  

شماره ی تماس جهت اطلاعات تکمیلی: ۰۹۳۰۷۲۲۱۹۱۵

تماس /تلگرام/واتس اپ /پیامک

519
۱