«آرمان رضایی زاده»

«عاشق نشدی،نمیفهمی»

عاشق نشدی نمیفهمی حال دله عاشقا رو بارون بزنه نمی گردی تو شهر،پی ساقیا رو...

نام اثر:«عاشق نشدی نمیفهمی»
ملودی و کلام:آرملن رضایی زاده

آسون،پا گذاشتی رو دل داغون
طاعون زدی سرخیه دل دلخون
آروم رد میشی از بغلم ممنون
باشه،بازی رو تو بردی و ما هم شدیم عاشق
یادت،آتیش میزنه سر تا پای دلم با عشق
ساکت،میشینم یه گوشه تا رد شه بره یادت…
عاشق نشدی نمیفهمی
حال دله عاشقا رو
بارون بزنه نمیگردی
تو شهر،پی ساقیا رو
بعد تو دنیا واسم شبیه یه جهنمه
سوختن و ساختن من تو زندگی مسلمه
آخرش یه رو میاد تو هم یه عاشق بشیو
آه عشقم بگیرت،بفهمی عاشق کشیو
بعد اون تو میفهمی که قلب عاشقا فقط
واسه یه چیز میتپه،دیدن روی اون طرف…
عاشق نشدی نمیفهمی
حال دل عاشقا رو
بارون بزنه نمی گردی
تو شهر پی ساقیا رو…

سپاسگذارم از وقتی که میذارید و مطالعه میفرمائید?.

https://www.academytaraneh.com/112093کپی شد!
246