نرو ! برگرد !!!

خاطراتمون توو قاب و همه عکسات روبرومه به تو گفتم " همسر ِ من " نرو ! باخت ِ آبرومه !!!

 

من ازت خاطره ساختم
من بهت، قلبمو باختم
من همون عاشقی بودم
که با عشق، تورو شناختم

آره عشقم من همونم
که میگفتی : نفسی تو
من همونم که هنوزم
واسه من، همه کسی تو

نگو اشتبا (ه) می کردم
حالا از من، دل بریدی
رفتی از پیش ِ من امشب
التماسمم ندیدی !!!

من بهت وابسته بودم
اینو که خودت می دونی
دارم از چشات می خونم
دیگه پیشم نمی مونی …

خاطراتمون توو قاب و
همه عکسات روبرومه
به تو گفتم ” همسر ِ من ”
نرو ! باخت ِ آبرومه !!!

https://www.academytaraneh.com/112024کپی شد!
354