ترانه ای داد بی داد

ترانه ای داد بی داد

چیکار کردی ببین با روزگارم اگه بی من خوشی تنها بزارم بده هرجوری که میخوای عذابم می دونی که تویی باز انتخابم

میگی میخوام برم تنهات بزارم
توی قلبم یکی رو جات بزارم
همه چیمو خودم پای تو دادم
آخه چی میخوای از جون یه آدم
یه عمریه فقط من پابه پاتم
زمین خوردیو گفتم که با هاتم
بهم میگی برو از خاطراتم
میرم میدونی که من سر براتم
اهای ای داد بی داد از زمونه
یکی میره یکی عاشق می مونه
آهای ای داد بی داد داد بی داد
تموم آرزوهام رفته بر باد
توی قلب خودم جات داده بودم
شده بودی یه تیکه از وجودم
می دونستم واسه تو خیلی زودم
توی دام دلم افتاده بودم
چیکار کردی ببین با روزگارم
اگه بی من خوشی تنها بزارم
بده هرجوری که میخوای عذابم
میدونی که تویی باز انتخابم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: