من با تو خوشبختم ولی
می رم که تو خوشبخت شی!
با “من” نمی شه “ما” بشی
با “اون” که می تونی بشی !

ما زیر یک سقفیم ولی
تو با خودت من با خودم
این واسه من زجر آوره
یادت بره تولدم ….

این اشتباهه که نَرَم
اینجا نمونم بهتره!
می رم که تو راحت بشی
اون “مَــــرد” از من سَرتَره!

راحت برو توو قاب اون
عکسامونو آتیش بزن
می تونی برگردی ولی
راحت بگو! یا “اون” یا “من”!!!!
زهرا خیراللهی
۲۵/۹/۹۱
timeline cover facebook Zahra Jan FB

https://www.academytaraneh.com/11164کپی شد!
1060
۲۹