یه کاری کن

یه کاری کن

تنم خشکیده قلبم شوره زاره یه کاری کن کمی بارون بباره

تنم خشکیده قلبم شوره زاره
یه کاری کن کمی بارون بباره
ته دلدادگی تنهایی میشه
چقد دنیای ما بی اعتباره

یه کاری کن دیگه نایی ندارم
یه کاری کن که دارم کم میارم
به پایان میرسه امروزم ای دوست
یه کاری کن که فردایی ندارم

دلم غم داره دیده ام تاره دیگه
به فکر مردنم .نه کار دیگه
یه کاری کن نمیخوام زنده باشم
هوای زندگی تبداره دیگه

همیشه عشقو به بازی گرفتی
دلم از دست تو بیماره دیگه
به پای تو گذاشتم هر چی داشتم
یه کاری کن برو اینبار دیگه

یه کاری کن بری از خاطر من
یه کاری کن فراموشی بگیرم
بهم گفتی دیگه دووست ندارم
یه کاری کن توو اغوشت بمیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: