ســرخوردهـ

گفتی بهم حسی نداری
پس دل به دل راهی نداره!
حالا منو میخوای اما …
قلبم بهت حسی نداره
.
.
میریُ برمیگردی حرفات
رو من یه تاثیری بذاره
میشه فراموشم کنی باز
واسه تو که کاری نداره
.
.
اول یه مدت بی قراری
چندشب نمیتونی بخوابی
فک میکنی کارت تمومه
خالی شدی مثل حبابی
.
.
شاید یه وقتا کم بیاری
گریه کنی طاقت نیاری
آخر یه روزی خسته میشی
بِم هیچ احساسی نداری
.
.
این رابطه برگشته اما …
بازم یکی پا پس کشیده
قلب من این راهی که میری
پایانشو یکبار دیده
.
.
عادت نداری بشنوی نه!
انگار لازم بود واست
مثل من این سرخوردگیا
واست یه روزی میشه عادت
.
.
اول یه مدت بی قراری
چندشب نمیتونی بخوابی
فک میکنی کارت تمومه
خالی شدی مثل حبابی
.
.
شاید یه وقتا کم بیاری
گریه کنی طاقت نیاری
آخر یه روزی خسته میشی
بِم هیچ احساسی نداری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/111600کپی شد!
722