اجرا شده توسط گروه Freedom Embassy

سکوت اجباری

بدون شرح فقط احساس و برداشت آزاد

ازین لبخندِ مصنوعی که خشکیده رو لبهام

من از نگاه مشکوکِ روی ترانه و شعرام

ازین طالع تسخیری که رویاهامو دزدیده

حتی از اسم شناسنامم که ناگزیر امیده

خستم باور کن ، نگو با خستگی سَرکن

من از خستگی لبریزم ، خستگیمو باور کن…

ازین تقویم نفرینی ، که هر روزش پرِ درده

 دچاره وزن تکراره ، چارفصلش هوا سرده

ازین اثیریه مبهم ، مثِ یه روح سرگردون …

توو این دنیای وارونه ، این دنیای بی قانون

خستم باور کن ، نگو با خستگی سَر کن

من از خستگی لبریزم ، خستگیمو  باورکن…

ازین زندگیه منحوس ، توو این خونه که زندونه

ازین رسم عاشق کش که نون به قیمت خونه …

از عشق که شده ابزار فقط واسه خودآزاری

ازین دردای بی درمون و این سکوت اجباری…!

خستم باور کن ، نگو با خستگی سَرکن

من ازین زندگی لبریزم ، این خسته رو باور کن…

 

 

487
۳