برعکس

برعکس

عاشق شدی اما نمی دونی
دنیای ما برعکسه همدیگه ست
آدم همیشه صاف و صادق نیست
گاهی خلاف اونچه که میگه ست

دنیای تو مثل خودت زیبا
دنیای پول و رقص و آزادی
دنیای من مثل خودم برزخ
با جیب خالی حسرت شادی

” می خندم اما کوه دلشورم
هرچی بگم از سختیام بس نیست
انقدر دورم از جهانت که
حتی روی نقشه مشخص نیست ”

تو فال من هرچی بگردی باز
آینده ای تاریک می بینی
زیباییام از دور معلومه
زشتیمو از نزدیک می بینی

من مثل حرفام خواستنی نیستم
لبریزم از درد و گرفتاری
حالا که دستم رو شده واست
بازم مث سابق دوسم داری؟

اونی که از دنیا میخوای نیستم
اما بخوای عشقو بلد می شم
وقتی که تو همراه من باشی
از هرچی مشکل باشه رد می شم

دنیای ما برعکسه همدیگه ست
این عشق اما غیر ممکن نیست
روی خوش دنیا رو می بینم
نبض جهانِ زنده ساکن نیست

” می خندم اما کوه دلشورم
هرچی بگم از سختیام بس نیست
انقدر دورم از جهانت که
حتی روی نقشه مشخص نیست “

#معصومه_قریشی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/111557کپی شد!
706
۴
۳