پهلوون

پهلوون

برای روح عموی عزیزم این شعر در اردیبهشت 1397نوشته شده.

رفتی از این دنیای توو خالی ، قسمت تو دنیای بهتر بود

توو قصه های تلخ این دنیا ، قصه ی ما شکست باور بود

ته کشیده مردونگی توو شهر ، توو شهری که آدما دل مردن

حضور تو ، حضوری از جنس ، پهلوونای رو به آخر بود

از این نویسنده بیشتر بخوانید: