چگونه؟

چگونه
تک تک خاطراتت را
درون کارتن های خالی جا بدهم؟
چگونه؟
هر کدامشان
ما را به هم وصل می کند
مثل همین پنج نیم انگشتی پشمی قرمز
که زمستان پیش دست به دست
نصف انگشتانمان لخت همدیگر را محکم بغل گرفته بودند!
و این یکی که مربوط می شود به همین سه سال پیش
این خاطره ی صورتیِ کالباسی!
که دور گردنت پیچیدم
درست اواسط اسفند ماه بود
این یکی را
روز تولد چهار سال پیشت
در زیر تیغ آفتاب روی چشمهایت گذاشتم
تا دو خورشید در کسوف خود دیگر به آفتاب طعنه نزنند!
و این پشمالوی قهوه ای را
ولنتاین به تو دادم
با طعم شکلات تلخ ۹۹ درصدی لینت
که با لبخندت همیشه شیرین می شد
تمامشان با من زندگی می کنند
و با من نفس میکشند بودنت را
چگونه درون کارتن نفس بکشم
چگونه؟

#مهدی_دمیزاده
لینک کانال تلگرام:
@MehdiDamizadeh
@MehdiDamizadeh
اینستاگرام

View this post on Instagram

چگونه تک تک خاطراتت را درون کارتن های خالی جا بدهم؟ چگونه؟ هر کدامشان ما را به هم وصل می کند مثل همین پنج نیم انگشتی پشمی قرمز که زمستان پیش دست به دست نصف انگشتانمان لخت همدیگر را محکم بغل گرفته بودند! و این یکی که مربوط می شود به همین سه سال پیش این خاطره ی صورتیِ کالباسی! که دور گردنت پیچیدم درست اواسط اسفند ماه بود این یکی را روز تولد چهار سال پیشت در زیر تیغ آفتاب روی چشمهایت گذاشتم تا دو خورشید در کسوف خود دیگر به آفتاب طعنه نزنند! و این پشمالوی قهوه ای را ولنتاین به تو دادم با طعم شکلات تلخ ۹۹ درصدی لینت که با لبخندت همیشه شیرین می شد تمامشان با من زندگی می کنند و با من نفس میکشند بودنت را چگونه درون کارتن نفس بکشم چگونه؟ #مهدی_دمیزاده #ولنتاین

A post shared by mehdi (@mehdi_damizadeh) on

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

402