بهترین اتفاق

بهترین اتفاق

"بهتـرین اتـفاق " تــو ایـن آخـریــن روزای زمـستـونـی تـو بـهتـر از هـمـه حـالـمـو مـی دونـی می دونـی هنـوز بـرام زنـده اس اون روزها هـمـون روزایـی کـه آب می شدن بـرفـها دلـم شـکـسـته بـود تـا بـه تـو رسـیـدم زمـسـتـونـم بـهـار شـد تـا تــورو دیـدم

“بهتـرین اتـفاق “

تــو ایـن آخـریــن روزای زمـستـونـی

تـو بـهتـر از هـمـه حـالـمـو مـی دونـی

می دونـی هنـوز بـرام زنـده اس اون روزها

هـمـون روزایـی کـه آب می شدن بـرفـها

دلـم شـکـسـته بـود تـا بـه تـو رسـیـدم

زمـسـتـونـم بـهـار شـد تـا تــورو دیـدم

بـهـار مـن  بـا تـو  پـر خـاطــره می شـه

تـنـم جون می گـیـره  از نـو تـازه مـی شـه

ســالـها گـذشـتـن هـنوز عاشـقـه چـشـمات

بـرام  جـذابـــی  بـا  سـفــیـدی  مـوهـات

کسـی نمـی تـونـه بـه ایـن زیـبـایـی بـاشـه

تـو  بـاعـث  شـدی  روزهـام  رویـایـی  بـاشـه

از  تــو  مـمنــونـم  کـه پـای  دلـم  مـونـدی

بــهـتـریـن اتـفـــاق تـو زنـدگـیـم  بـودی

 

#بهزاد_قورچیان

زمستون سال ۱۳۹۱

این ترانه آماده واگذاری می شود

https://www.academytaraneh.com/111521کپی شد!
662
۲
۸

  • Behnosh سلام تو تلگرام بهتون پیام دادم . ۲ تا از ترانه هامو فرستادم و منتظر نظرتون هستم
  • pantaa.javanbakhsh خیلی زیبا بود حس یک پیرمرد و پیرزن عاشق رو داشت . مثل همیشه عالی . من همه ترانه هاتونو خوندم و تقریبا براشون نظرمو گفتم . در مجموع ترانه هاتون خیلی احساس داره