عطر تو

نیستی و معلوم نیس
کی عطرتو دزدید
تهران بدون تو
توی خودش گندید!

این بوی توطئه س
که کودتا کنن!
می خوان که با این کار
ما رُ جدا کنن

«توو این ازدحامِ پر از دود و دم
فقط می شه با بوی تو مست شم
فقط کافیه پر شم از عطر تو
تا با حال خوب تو هم دست شم»

تو هم از آسمون
بارون فرستادی
بازم همون عطرو
به پایتخت دادی

اون عطریو که من
باش عاشقی کردم
اونی که باعث شد
باور کنم مَردم!

#مهدی_دمیزاده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

244
۱