ودا

برای آخرین بارم شده

یه باره دیگه نگام کن

اگه رو نمی گردونی به من

برای آخرین بار صدام کن

صدام کن که هر بار صدام می کنی

از لرزش صدای تو می لرزه تنم

بزار حس کن که دارم می رم

نزار بغض ودا بمونه توو دلم

تو چشمات خیس از اشک می دونم

رو بر نمی گردونی تا اشکاتو نبینم

اگه برات سخته ، برای من سختره

تو از این راه بری و من از راه دیگه

ما که مسیرمون یکی نبود، چرا همسفر شدیم

چرا این راهو با هم قدم زدیم

ما که دیدیم آخر جاده غروبه

چرا باز دل به هم دادیم …

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/11130کپی شد!
906
۱۱