مسدود

حال من خوب است ،تا اطلاع ثانوی مسدود

تا صبح سیگار پک میزنم، عمیق با دود نامحدود

انقدر شاکیم از این لحظه های توی هم تابیده

دهن بازکنم،فقط فحش رکیک خوابیده

انگار بالای یک برج هجده طبقه ایستادم

انگار با تمام سلولهای بدنم،فریادم

بی اراده دستهام مشت شدن مثل روانیهام

خنده های عصبی میکنم به این بچه بازیهام

من کمی که نه خیلی کم اوردم

من ایندفعه انگار توی تمام زندگیم مردم

از این حالت کسالت بار خودم خستم

لعنت به این جمله ی خسته ام ولی هستم.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/111279کپی شد!
287
۱