یلدا کنار تو

یه مژده داد حافظ که
توو قلبم یکی مهمونه
لبو تر کردم و گفتم
یه مهمون نه! صاحب خونه

شبیه پسته کم یابی!
منم که بی قرار تو
تموم عمرمو می دم
یه شب باشم کنار تو

شب یلدا چه می چسبه
لبای قندِ هندونَه ت!
چه خوبه دلبری دارن
انارای روی گونَه ت!

می گم دوسِت دارم ، آروم
میای، می شینی، می خندی
چه خوب می خونی از چشمام
که موهاتو نمی بندی

من و نبض تو توو دستم
با احساسی که آتیشه
شب یلدا کنار تو
چقد طولانی تر می شه!

#مهدی_دمیزاده
#شب_یلدا
#یلدا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

189