ترانه لگد

ترانه لگد

نخوادت نمونه رزیر پاش میمونیو لگد میشی

یه روزی بهم گفت
به سختی روزارو باهام سر کرده
نمیخواد بمونه
داره میره دیگه بر نمی گرده
نخواستم گذاشت رفت
دل من هنوزم پی اون میره
می دونست هنوزم
یکی هست که سراغشو میگیره
چه سخته کسی که
واسش از همه آدما رد میشی
نخوادت نمونه
زیر پاش میمونیو لگد میشی
میدونم کسی نیست
روشو بپوشونه وقتی میخوابه
نمیخوام بفهمه
یکی هست که واسش خیلی بی تابه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: