هر کس که در این زمانه زن میخواهد

هم یک دل عاشق وخفن میخواهد

هم جرات و هم دست بزن میخواهد

باید بکشد به دور دنیایش   خط

هر کس که در این زمانه زن میخواهد

زن هر چه ببیند اگرحتی درخواب

از سکه و الماس یمن میخواهد

هم کلبه چوبی وسط یک جنگل

هم خانه در آن سوی وطن میخواهد

هر روز و به هر بهانه از دستانت

گلهای لطیف نسترن میخواهد

بی خنده اگر داخل منزل بودی

بی وقفه نبرد تن به تن میخواهد

چون حافظ ومعشوق کمان ابرویش

دیدار هماره در چمن میخواهد

در جشن پر از ولوله ی میلادش

انگشتر وکفش و پیروهن میخواهد

گر خرج وی از دخل تو بالاتر بود

ویزای تجارت از پکن میخواهد

چون راز بقا با تو ببیند فورا

مشک از تن اهوی ختن میخواهد

با این همه در بهشت دنیا حبس است

هر کس که در این زمانه زن میخواهد

https://www.academytaraneh.com/111247کپی شد!
801
۲