شاخ مجازی

زندگی من و تو
درست مثل یه بنزه
اما بدون بنزین
زندگی مون شبیه
یه مانکن قشنگه
فقط برای ویترین

یه فیلم بی محتواست
با صحنه های جذاب
فقط برای گیشه
زندگی مون شبیه
یه کوزه ی عتیقه
اما تقلبیشه

خیلی تو ژستیم اما
نقل محافل ما
حرفای پوچ و مفته
تموم زندگی مون
فقط مواظبیم که
نقابمون نیفته

هویت ما گاهی
متراژ خونه مون یا
برند نایکمونه
ما به کجا رسیدیم
که تنها دلخوشیمون
تعداد لایکمونه

فیلم حموم هر صبح
بره کباب هر ظهر
الکل و دود هر شب
بگو چیکار نکردیم
چیو نشون ندادیم
واسه جذب مخاطب

ما حاضریم همیشه
حالا به هر قیمتی
فقط تو بازی باشیم
ترجیح ما اینه که
به جای یک حقیقت
شاخ مجازی باشیم

https://www.academytaraneh.com/111163کپی شد!
584
۱