قطار شب

قطار شب

رد شو “قطار شب”
از تونلِ وحشت
اونجا برایِ تو
مرگه تو هر حالت

بِرس به روزِ بعد
راهی به جز این نیست
رد شو از این مرداب
و تابلوهای ایست

بد جوری اُفتادی
توو دامِ راهِ دور
دَووم بیار و باش
توو فکرِ فتحِ نور

یه کاری کن! راهی
تا روشنی ها نیست
نگو که فرسودَم
واسم دیگه نا نیست

یه کاری کن!بشکن
سکوتِ ریلارو
با سوتی بی وقفه
ترک کُن اونجا رو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/111152کپی شد!
377
۲
۱