مرگِ من!

بر زمینه ی آرام موجها

می‌خواهم جنازه‌ام بر آب بیفتد
و ساعت‌ها
به ابرها خیره شوم

مُرده‌ام موج بردارد
قایقی باشم
که مسافرش را پیاده کرده است
و حالا بی‌خیالِ هرچیز

بر این ملافه‌ی آبی چُرت می‌زند

مرگ
می‌خواست این‌طور زیبا باشد
که ما خاکش کردیم.
#گروس_عبدالملکیان

نوشتن بر اساس شعر بالا ☝️

مرگِ من! مرگِ منو جدی نگیر!
وقتی که قراره آب، خاکم شه!
وقتی روی موج دریا خوابم
وقتشه که اضطرابم کم شه

تن من مثه یه قایقه رو موج
که منو پیاده کرده توی خواب
بعدِ عمری اضطراب و کش مکش
سَرو می ذارم روی بالش آب

روی ملافه ی آبی، غرق مرگ!
خیره به اَبرای بالای سرم
چی از این بهتره واسه منی که
عمرمو می دم که اینو بخرم!

مرگمون قرار نبود که این بشه
سقف آسمونمون زمینِ سرد
همه غرقِ زندگی توو اضطراب
کسی فکرِ اینجایِ کارو نکرد.

#مهدی_دمیزاده

https://www.academytaraneh.com/111048کپی شد!
281
۱
۱