★این ترانه روی یک ملودی ذهنی نوشته شده★

٭شاعرانه٭

همیشه چشمای تو برای من
مثلِ یه آهنگِ عاشقانه بود
تلفیقِ ساحلُ دریاتو چشمات
همون اتفاقِ شاعرانه بود‌…

موج دریای چشمات عاشقم کرد
ازتماشای چشمای تو شاعرشدم
یهوبی هوا رفتی، تنهاموندم
من بایه جنگ تن به تن توخودم…

خیلی حسادت میکنم به اونیکه
به جایِ من تورو بغل میکنه
باتماشای چشمای تو شاعرمیشه
قصه ی عشقشوغزل می کنه…

سبد سبد غزل بریزه به پات
بازم به اندازه ی من شاعرنیست
هزارتا دیوانَ م ازش چاپ بشه
مثلِ من تو توصیف تو ماهرنیست…

خیلی حسادت میکنم به اونیکه
به جای من توروبغل می کنه
باتماشای چشمای تو شاعرمیشه
قصه ی عشقشو غزل میکنه…

248