روزگار

زمونه پیرم کردی و اما جوون موندی هنوز
دستام گذاشتی توو حنا.گفتی بساز یا که بسوز
توو روزگار ساعتی.عمرم شبیه ثانیه
دردای من درمون نشد.کی باعث و کی بانیه
یادش بخیر روزای خوب .روزای خوب بچگی
نذاشتی از یادم بره.اما گذشت به سادگی
تا پلکمو بهم زدم.دیدم که سی سالم شده
کاری باهاش نمیشه کرد.ببین چه بد حالم شده
خسته نباشی روز گار .منو گذاشتی سر کار
ظلمت وکردی بی وفا.گذاشتی توو قلبم یه خار
گفتی که می گذرم ولی اما چه بد تو
می گذری
صدام به گوشِت نرسید.نگو که کوری هم کری.
لعنت به تو لعنت به من .لعنت به این دنیای بد
عاشق کُشی رسم تو شد.لعنت به تو روییای بد.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/110628کپی شد!
421
۴