چای سرد

از دهن افتادم مثه چایی سرد

تو هوس بازی من یه کوه درد

تو اصلا یادت نیس واسم از عشق خوندی

تا که دل بت دادم منو از عشق روندی

خیلی چیزا رو تو می پوشونی

تو یه شیطانی از بهشت می خونی

حال زارم رو داری می بینی

با یه دلبر تازه می شینی

خاطرم جمع که خدایی هست

آخر راهت می رسه بن بست

بین ما چیزی جز سراب پیدا نیس

رو حصار قلبت دیگه از عشق ننویس

تبسم ۹۷/۲/۲۴

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/110344کپی شد!
164